Miljöpolicy

Kvalificerad Städ har en miljöpolicy som reglerar hur vi arbetar utifrån ett miljöperspektiv. En policy som innebär att vi, så långt det är möjligt, agerar för att minimera vår påverkan på miljön.

En personlig och nära städfirma med mycket stort fokus på miljö.”

Vårt miljöarbete bygger på fyra större områden. Inom dessa områden har vi sedan delmål och inriktning på det arbete som utförs.

  • Städprodukter

Vi strävar efter att enbart använda städprodukter som är miljövänliga. Detta genom att välja de produkter som har officiellt godkänd märkning så som Svanen, Bra miljöval eller Europablomman.

  • Städmaskiner

Att arbeta med energisnåla maskiner är en självklarhet både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Utvecklingar har gått mycket snabbt på denna marknad och idag finns ett flertal producenter som kan erbjuda städmaskiner med låg energiåtgång.

  • Transport

Genom att samåka, välja kollektivtrafik och planera resorna minskar vi mängden av koldioxidutsläpp. Vi mäter årligen hur många mil som våra bilar har rullat och kan på detta sätt se hur vi effektivt vi minskar antalet mil/kund år från år.

  • Utbildning är grunden

Vår personal är alltid utbildad på de arbetsuppgifter som de utför samt de städprodukter som används. Genom att välja rätt produkt för rätt ändamål samt dosera enligt instruktionerna kan mängden städmaterial minimeras.

Rent i hemmet med rent samvete

ISO 14001

Löpande kvalitetsarbete sker enligt ISO 14001. En standard som bygger på fem steg mot ett förbättrat miljöarbete. Bland annat leder ett löpande arbete till:

  • Minska användning av olika resurser
  • Minskad mängd avfall
  • Ökad kompetens hos personalen
  • Tydlig trovärdighet i vårt arbete

Vi strävar efter att, inom kort, få ISO 14001-certifikat för att därmed bevisa vår kompetens och seriositet i frågan.

Har ni åsikter om vårt miljöarbete är ni varmt välkomna att höra av er. Det har hänt, vid ett flertal tillfällen, att kunder kommit med förslag som resulterat i ett ännu bättre miljöarbete.