Integritetspolicy för Kvalificerad Städ AB

Denna text förklarar gällande integritetspolicy för Kvalificerad Städ AB. En policy som grundar sig på GDPR-lagstiftningen (Dataskyddsförordningen) från 2018. Integritetspolicyn täcker hur personuppgifter samlas in, hanteras och används och skyddas. Dessutom framgår att du som privatperson har rätt att få veta vilken information vi har om dig och begära dessa uppgifter bli raderade.

Policyn utgår från Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679.

Personuppgifter – Information som på något sätt kan knytas till en specifik individ.

Hur samlas personinformation in?

Via E-post och kontaktformulär på hemsida kan personer kontakta oss. När detta sker kommer uppgifter sparas som underlättar vidare kontakt. Information kan även samlas in via telefon eller annan kommunikation som social media m.m. Det vi spar är bland annat:

 • Mailadress / boendeadress
 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Vi spar enbart information som är relevant för våra tjänster. Får vi ytterligare information om personer kommer denna information inte att sparas.

Vilka kan se informationen?

Det är enbart anställda på Kvalificerad Städ som har tillgång till den personinformation som sparas. Vi varken säljer, eller på annat sätt, delar med oss av denna information till andra företag eller privatpersoner.

Delar av informationen kan däremot delas till tredjepart i det fall de erbjuder en tjänst som underlättar vårat arbete mot kund. Det kan exempelvis vara externa fakturatjänster, IT-system eller inkassobolag (vid utebliven betalning).

Vi delar även med oss av informationen i det fall det krävs enligt svensk lag, exempelvis vid polisutredning.

Hur förvaras informationen säkert?

För att personuppgifter ska kunna förvaras säkert arbetar Kvalificerad Städ både med fysisk och digital säkerhet. Larm, lösenord och olika tillgångsnivåer resulterar i att enbart rätt personer har tillgång till informationen. Med säkerhetskopiering, ett säkert IT-system och support av IT-företag strävar vi alltid efter säker digital hantering.

Vad händer om personuppgifter kommer ut?

Om något sker som innebär att personuppgifter når obehöriga ska vi genast underrätta berörda. Vi har även kravet att göra vad vi kan för att undvika att detta ska återupprepas. För att upptäcka eventuella intrång och snabbt få hjälp har vi samarbete med konsultbolag som kan ge IT-support dygnet runt.

Vad används informationen till?

Informationen används enbart för att kommunicera relevant information till de personer vi har information om. Det kan exempelvis innebära kontaktuppgifter för att enkelt kunna nå personen eller adressuppgifter inför fakturahantering. Vilken information som sparas beror på ändamålet. Exempel kan personuppgifter användas för att:

 • Skapa ordrar, beställningar och fakturor
 • Kommunicera med kunden
 • Statistik, dokumentation och utvärdering

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna får bara sparas så länge som det behövs för att kunna uppfylla de uppgifter som nämns under rubriken ovan. Vi spar uppgifterna maximalt i två år från senaste kontakten från oss eller personen vars uppgifter vi spar.

Kan jag be er ändra/radera information om mig?

Ja, enligt GDPR har privatpersoner rätten att få all information raderad eller ändrad.

 • Utdrag. Du kan alltid få utdrag på vilken information vi har om dig.
 • Ändring. Du kan alltid begära ändringar i den information vi har.
 • Radering. Kontakta oss om du önskar få informationen helt raderad.
 • Samtycke. Genom att ge oss information (exempelvis kontaktuppgifter) ger du oss rätten att spara denna information. Samtycket kan däremot dras tillbaka av dig om så önskas.
 • Dataportabilitet. De uppgifter vi har kan du begära ut och få strukturerade så de kan användas av andra företag. Detta förutsatt att informationen är möjlig att presentera i det sätt som efterfrågas av tredjepart.

Vid eventuell radering kommer enbart personuppgifter sparas som krävs för att vi som företag ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis bokföringslagen.

Kan jag begära begränsad behandling?

Ja, kontakta vår kundtjänst om begränsad behandling önskas av dina personuppgifter. Det betyder därmed att uppgifterna får användas för vissa syften – men inte för andra.

Vad händer om någon annan person lämnar in information om mig?

Det förekommer att beställningar av tjänster sker till en tredjepart. Du kan exempelvis beställt en tjänst till dina föräldrar varpå därmed deras personuppgifter har lämnats. I detta fall utgår vi ifrån att samtycke finns från denna tredjepart. När vi tar kontakt med personen kommer information lämnas om att vi har tillgång till deras personuppgifter och att mer om hanteringen går att läsa på denna sida.

Vilken information samlas in via cookies?

Vid besök på vår hemsida skapas en cookie som sparas i besökarens webbläsare. Via analysprogram, som exempelvis Google Analytics, kan vi därmed ta del av besökarens tid på webbplatsen, vilka sidor som besökts och om besöket har skett via Google eller annan webbplats.

Denna information är anonymiserad vilket innebär att den enbart ger oss statistik över besökarnas agerande på webbplatsen – inte hur en specifik person agerar.

Önskar du inte att denna information ska delas ut via cookies behöver ändring ske i webbläsaren. Hur detta sker beror på vilken webbläsare som används.

Vem kontaktas vid frågor?

Vid frågor kring integritetspolicyn, vilka information som är sparad om dig eller om du vill radera informationen om dig – kontakta kundtjänst på mail. Dessa frågor vill vi enbart ha skriftligt då det därmed finns dokumenterat vilken information vi kommunicerat.

Vem kontaktar jag om jag vill överklaga ett beslut?

Om du anser att vi inte agerar korrekt kan kontakt tas med Datainspektionen. Denna myndighet har ansvar för att GDPR-lagstiftningen efterföljs i Sverige.

Vem är ansvarig för hanteringen?

Det är Kvalificerad Städ (Org.nr 556872-6532) som är ytterst ansvarig för hur hanteringen av personuppgifter sker. Adress och kontaktuppgifter hittas här.

När uppdaterades denna integritetspolicy senast?

2020-06-01